В Световната седмица на антибиотиците проф. Савов презентира темата в болницата

Днес по инициатива на д-р Красимира Ковачка – управител на МБАЛ-Самоков, професор Енчо Савов направи презентация. Лекари и медии бяха аудиторията на лекцията, която бе по повод Седмицата на разумното лечение с антибиотици.

„Тази седмица е посветена  на разумната употреба на антибиотици. Програма по темата е промоцирана за  първи път през 1996г. в Америка от двама американски интернисти, а започва да работи през 2008г. Тогава аз имах  щастието да присъствам на Националния конгрес на американските микробиолози във Вашингтон“ – сподели пред сайта „Самоков инфо“ професор Савов.

От презентацията му стана ясно, че правилна употреба на антибиотици се осъществява чрез подходящ избор на антибиотици, зависи от дозирането, начина на прилагане –  венозно или перорално, и времетраенето на антибиотичната терапия. Първичната цел е да се оптимизира клиничният изход и да се минимизира  токсичността и възникване на резистентност.

Световната седмица за насърчаване към разумна употреба  на антибиотици е провокирана от възникналия нов проблема – вече е налица бактериална резестентност, някои от микроорганизмите са резистентни  към всички антибиотици.

„При правилна употреба антибиотиците не са вредни. Вредни са, когато не се използват правилно“- каза още  професор Савов.

Професор Енчо Савов е доктор на медицинските науки.  25 години е бил ръководител на Катедра и началник на лаборатория по микробиология във ВМА – София.

Завършва медицина през 1975г. Придобива специалност по микробиология. През октомври 2008г. специализира в Центъра по молекулярни технологгии в Брюксел, Белгия. Специализира и „Епидемиологично типиране на ентеропатогенни E.coli в „Роберт Кох институт“ – Германия. Има множество завършени курсове в чужбина, сред които „Епидемиологично типиране на щамове MRSA в Холандия, курс „Приложение на полимеразноверижната реакция за целите на диагностиката на бактериалните инфекции“ в Института по микробиология в Прага; „Резистентност на микроорганизмите към антимикробна средства“ в Институт по серуми и ваксини във Варшава и много други.

През 2004г. става началник Катедра „Военна епидемиология и хигиена“ във ВМА. През 2008г. му е присъдено научно звание ст.н.с. II степен по микробиология, има придобита научна степен „Доктор на медицинските науки“. Има над 300 публикации в научния печат и изнесени лекции в национални и международни форуми; цитиран многократно от български и чуждестранни автори.

Член е на Съюза на учените в България. До 2016г. е член на Академичния съвет на ВМА. Национален представител е през 2000г. по проблемите на БО към НАТО.

Към дешна дата професор Савов е началник на „Микробиологична лаборатория“ в болницата.

Десислава Стоянова