В Мездра забраниха да се чупят клони на липите

Кметът на Мездра забрани увреждането на дърветата при бране на липов цвят

Кметът на Мездра Иван Аспарухов издаде Заповед, с която забранява рязането, чупенето и увреждането на липови дървета за добиване на липов цвят, които се намират в Общинския поземлен фонд и в зелените площи на територията на община Мездра, както и на липови дървета по тротоари, алеи, площади, паркове, градини, сервитути на пътните артерии и други площи – общинска собственост.

Заповедта е издадена на основание Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра.

За съдействие при изпълнение на заповедта е уведомен началникът на Районно управление „Полиция“, а контролът по изпълнението й е възложен на Дирекция „Устройство на територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“ в Община Мездра.

В зависимост от степента на нарушението, на виновните лица ще бъдат съставян акт за установяване на административно нарушение – заявиха от Община Мездра.