В драгушиново си даде среща Домишляровият род

Родова среща се проведе през уикенда в село Драгушиново. Събраха се над 50 души, които се вълнуваха от събитието. Досегашният кмет на селото Георги Хаджийски е знайно, че има афинитет към историята и уважава всичко, що е родолюбиво. Справка за рода Домишлярови е изготвил Петър Домишляров

Христо Домишляров е роден през есента на 1800 г. Той е женен за Янгя или Яна.

(При един случаен разговор с Иван Генчов от село Долни Окол му разказах за нашата фамилия. А той ми разказа по предание от неговите родители и техни предци, как по време на турското робство неговата прабаба е сложена в каца, покрита със слама – за да не я отвлекат турците – и е откарана да се омъжи в село Драгушиново.)

Христо Домишляров имал трима синове и братя и близки родственици в драгушинските родове Генови, Милушеви и Славчови.

Най-големият син на Христо и Янгя се казвал Мите Христов Домишляров, роден 1820 г. – 1914 г. Той имал син Георги Димитров Домишляров, роден 1860 г. – 1945 г., със съпруга Кръстана, родена 1864 г. – 1901 г.

Децата на Георги били Елена – 1895 г.-1905 г. и двама синове Иван Георгиев Домишляров 1884-1952 г. със съпруга Мария 1883-1949 г. и две дъщери – Стойна и Станка; и другият им син бил Васил Георгиев Домишляров 1887-1970 г. със съпруга Стоя 1888-1955 г. Те имал девет деца.

Вторият син на Мите Христов Домишляров се казвал Косте или на галено Коте, който имал три дъщери Стоянка, Латинка р. 1864 г. със съпруг Иван Христов Дитов (Вандо) р. 1855 г., а третата дъщеря бил Христина, омъжена в с. Шипочане в Пириеви.

Вторият син на Христо бил Иван Христов Домишляров, 1827-1917 г. Иван имал пет синa:

Атанас, р. 1881 г. със съпруга Илинка. Атанас и Илинка имали три деца – двама сина и една дъщеря. Иван Атанасов Домишляров (1903 – 1979 г.) със съпруга Еленка от село Радуил, родена 1900 г. Георги Атанасов Домишляров, (1909 г.) със съпруга Стойна, р. 1910 г. Дъщерята се казвала Марийка, р. 1911 г. Тя била съпруга на Георги Зетов.

Вторият син на Иван Христов Домишляров се казвал Тодорчо р. 1877 – 1960 г. със съпруга Райна, р. 1882 – 1935 г. Те имали осем деца – 6 дъщери и двама сина.

-Филка, р. 1900-1918 г.

-Дамянка, (Йордана), р. 1913 г.-1967 г. със съпруг Спас Чанев.

-Манол Тодорчов Домишляров, р. 1910 г. със съпруга Будинка, р. 1910 г. от Окол.

-Малина, р. 1914 г. със съпруг Георги Дитов, р. 1914 г.

-Стания, омъжена в с. Широки дол, в последствие живяла в Самоков, в Терзийски.

-Латина, омъжена в Ново село, фамилия Истилянови.

-Верка, починала много млада – за нея няма данни.

-Йордан Тодорчов Домишляров, р. 1921 – 2008 г. със съпруга Веселка Шопова, р. 1922 г.

Третият син на Иман Христов Домишляров бил Петър Иванов Домишляров, р. 1868 г. със съпруга Тена, р. 1868 г. Техни деца били:

-Игнат, р. 1889 – 1965 г. със съпруга Еленка, р. 1891 г.

-Павле, р. 1881 – 1955 г. със съпруга Мария, р. 1891 г.

-Асенко, р. 1901 – 1982 г. със съпруга Митра, р.1903 г.

-Димитрина, р.1906 г, със съпруг Велин Зетов.

-Борис, р. 1897 г. със съпруга Стойна, р. 1898 г.

-Латинка, омъжена в село Злокучене.

-Мария, омъжена във фамилията Мутафчийски в Самоков.

Четвъртият син на Иван е поп Йордан, р.1876 – 1947 г.Негова съпруга е Трънка от фамилия Генови, р. 1879 г. Те имали осем деца – пет дъщери и трима синове.

-Верка, р.1897 г. със съпруг Костадин Тосков.

-Георги, р.1901 г. със съпруга Катина от рода Хаджийски, р.1899 – 1988 г.

-Марийка, р.1905 г. със съпруг Борис Бондов.

-Иван, р.1909 г. със съпруга Истиляна Василева Домишлярова.

-Йорданка, р.1911 г. със съпруг Станил Митев Пенев.

-Круме, р.1914 г. със съпруга Марийка от село Шипочане, р.1917 – 1976 г.

-Надежда, омъжена в село Злокучене, в рода Джимбови.

-Латина със съпруг Добри Чанев.

Петият син на Иван е Грозде, р.1869 – 1957 г. със съпруга Стоянка. Грозде имал две сестри – едната омъжена в Самоков, а другата – в Злокучене.

Грозде и Стоянка имали три дъщери:

-Стоянка, р.1897 – 1925 г., омъжена за Пантелей Пенев, р. 1893 г. от село Шипочане.

-Славка, р. 1900 – 1962 г., омъжена за Христо Терзийски.

-Цвета, р. 1907 – 1976 г., омъжена за Никола Хаджийски.

Третият син на Христо Домишляров е Стоян – Ситнето, р.1843 – 1913 г. Той имал три деца – един син и две дъщери.

Синът също се казвал Стоян Ситнето, р. 1885 – 1935 г. Той се женил три пъти:

-Първата му съпруга била от Ново село, но тя умряла много млада и нямали деца.

-Вторият му брак бил с вдовица от село Говедарци, която довежда Йордан Фичеров и ражда Стоимен Стоянов Домишляров, роден през 1909 г. със съпруга Латинка Златева Домишлярова, р.1909 г.; Димитрина Стоянова Домишлярова, р.1912 г.със съпруг Веселин Шопов; Александър Стоянов Домишляров, р. 1915 – 1989 г., който има два брака – с Малина Лазарова Домишлярова, която умира млада и с Будинка от село Доспей; Иван (Ванче), р.1918 – 1982 г. със съпруга Филка, р. 1924 – 1990 г.

За съжаление и втората съпруга на Стоян умира и той се жени за трети път за Гюргена от село Говедарци. И за двамата това бил трети брак. Гюргена довежда три дъщери, които имала от двата си предишни брака:

-Пауна, омъжена по-късно за Илия Дитов.

-Трънка, р.1909 – 1986 г. със съпруг Стоян Илиев, р.1909 г. от село Говедарци.

-Иванка (Ванка), р.1918 – 1994 г. със съпруг Васил Игнатов Домишляров, р. 1912 – 1994 г.

Гюргена и Стоян имали две деца:

-Иван (Ванто), р.1922 – 1998 г. със съпруга Стефка Гелова, р.1924 – 2006 г.

-Катерина (Тинка), р. 1926 – 1997 г., омъжена за Димитър Захов от село Шипочане.

Гюргена умира през 1945 г.

Стоян има две сестри:

-Димана, р. 1878 – 1953 г., омъжена за Стоян Николов Гърков, р.1872 – 1945 г.

-Йорданка (Дана), р.1890 – 1960 г., омъжена за Трифон Котев Генов, с който имат син Тодор Трифонов Генов. Трифон е убит в Балканската война и Йорданка се омъжва за втори път за Стоян Николов Донев от село Марица, с който имат двама сина:

-Никола Донев.

-Васил Донев.“

*******

Срещата започна с водосвет и продължи с презентации за запознаване с историята на рода; презентация в залата на читалището на снимки на членове на рода от близкото и далечно минало; концертна програма и много срещи на близки и приятели на Драгушиново.