Възстановяват имоти в селата

На първото си заседание новата Постоянна комисия към Общински съвет – Самоков, която бе определена да работи по проблеми, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски гори, взе решения за имоти в няколко села. В заседанието на комисията участваха Александър Боев, Николай Николов, Мая Христева и Любомир Борисов. Комисията ще предложи Общински съвет да предостави за възстановяване на наследниците на Георги Тасев Гешев проектен имот с площ от 4,449 дка в с. Доспей. Другото предложение се отнася за имот за наследниците на Стоян Малинов Котев, следния с площ от 2,600 дка в Драгушиново.

Ще се предложи също за възстановяване на наследниците на Михаил Димитров Стаменов проектен имот с площ от 4,000 дка в местността „Калногаза”, Продановци, както и имот за наследниците на Никола  Димитрачков с площ от 4, 291дка в местността „Калногаза”, Продановци.