Вчера общинските фирми се отчетоха

Вчера се проведе сесия на Общински съвет. В първа точка от дневния ред бяха докладвани отчетите на общинските търговски дружества и на общинските предприятия. Във втора точка бе докладвана осъществената читалищна дейност и изразходваните средства през 2019г. По трета точка се докладваха предложенията за решения на Постоянните комисии, досладни на кмета. Присъстваха 23 съветници. Василева – директор на ОП „Маркетинг и туризъм“, представи годишният отчет за дейността. В него са хотел „Арена“, „Мадан“ и Общинско туристическо предприятие“. Реализираните нощувки през 2019г. са 16 391. Посетили са го 4 565 чуждестранни туристи, 11 825 български. „Маданът“ е регистрирал едва 538лв. приходи, приходи от нощувки в общинския хотела също не са много –  422 618лв. /следва продължение/. Големи са загубите на общинското предприятие – в размер на 121 091лв. Почти всички останали общински предприятия също са на загуба и се дофинансират от данъкоплатците.