Возилата на горските от Общинско лесничейство Самоков влизат в активите на дружеството

 

По докладна записка от Владимир Георгиев – кмет на Община Самоков съветниците в четвъртък на сесията си ще взмемат решение за прехвърляне на активи от баланса на Община Самоков към балансите на второстепенни разпоредители.

Постоянната комисия по бюджет и финанси на свое заседание преди сесията е взела проекторешение и предлага Общинския съвет да прехвърли по баланса на Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” специализиран автомобил автовишка „ НИСАН  КАБСТАР” 35.11 на стойност 69 840 лв., по баланса на Общинско предприятие ”Общинско лесничейство – Самоков” пет броя автомобили „ЛАДА ЛАДА” на обща стойност 90 768 лв., автомобил УАЗ 3741 на стойност 7 728,41лв., лек автомобил Хюндай ”Галопер” на стойност 4 982 лв. По баланса на Общинско предприятие ” Спортни имоти и прояви ” се прехвърля сондажен кладенец  на стойност 29 161,98лв.

Както съобщи сайтът “Самоков инфо” през лятото джиповете бяха закупени и дадени на горските официално.