Води се кампания срещу природозащитниците

Опазването на природата е цивилизационен избор, който България отдавна е направила и само страни в състояние на война и крайна бедност са се отказали от него, затова мълчанието на институциите към случващото се в момента дискредитира европейската политика за околна среда и механизмите за финансиране на приоритетните сфери – казаха вчера на пресконференция от Коалиция „За да остане природа в България“.

Повтарящите се клевети, които се публикуват непроверени в определени медии, се използват вече и от Върховната административна прокуратура. Подкрепяйки беззаконието днес, всеки може да стане негова жертва утре – неправителствени организации в други сфери, дори граждани – казаха вчера на пресконференция от Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ . Компрометиращата кампания водена в момента срещу нея, бе обявена като опит за атака срещу гражданското общество и защитата на природата като ценност. Освен уронване на престижа на организациите, които активно работят, се създава негативно отношение към ключови видове,гражданството и дарителството като цяло.

На пресконеференцията бяха изнесени и данни за основните финансиращи механизми в България, които също са предмет на черната атака – Оперативна програма Околна среда и програма LIFE.

От 2007 до 2015 по Оперативна програма „Околна среда“ общо са сключени договори за 3,5 млрд лева, но НПО могат да кандидатстват единствено по Ос 3 Биоразнообразие и до този момент само 8 проекта на организации от Коалицията са изпълнени за общо 4,5 млн.лева. Т.е. за целия период тези организации са използвали едва 0,1 % от средствата на програмата .

Програма LIFE е финансов механизъм-катализатор, директно към ЕК чрез който се осигуряват средства за опазване на европейската природа и видове, създадена през 1992 г. България има възможност да участва с проекти с влизането си в ЕС и до този момент е получила финансиране за 18 проекта, но не само на НПО, но и на институции и бизнеси. Получените инвестиции по направлението „Природа и биоразнообразие“ са в размер на 19,5 милиона евро.

Средствата, получени по тези програми не генерират печалба и се разходват само в обществена полза при строгия контрол и изискванията на финансиращите организации.

Когато печелим проекти, ние създаваме заетост в места, забравени още от времето на Втората световна война – гранични,труднодостъпни и изостанали райони. Даваме надежда и шанс за хората да останат в България и създаваме предприемаческа култура, там където държавата ги е забравила, защото се интересува само от инвеститори клас А.

„Ние не сме срещу развитието на туризма и бизнеса, а се борим за върховенство на закона, защото по същество битката е срещу олигархията, скрита зад офшорни компании с неясен произход. Всъщност битката е за правова държава и тя не е само наша, а на цялото гражданско общество, защото днес под ударите сме ние, но утре ще бъде някой друг с активна позиция“ – казаха природозащитниците и призоваха за широка подкрепа на гражданското общество и свободните и обективни медии.

Коалиция „За да остане природа в България“