Воден режим заради сушата в България

Редица села в Невестинско са изправени пред опасността от воден режим, съобщи общинската управа. Причината е продължителното засушаване. Повечето от населените места и над 200 махали в общината са със собствени водоизточници, чието ниво е спаднало драстично.

Чешмите с минерална вода са затворени заради установена естествена завишена радиация, така е от месеци. В някои от селата водоизточници пресъхват.

Заради жегата и продължителната суша някои от местните водоизточници на села в община Монтана пресъхват и се налага въвеждане на режим на водата, съобщиха от общината в Монтана.
Още от месец септември Драгоман също е на воден режим: Два дни с вода, два дни – без.

Със заповед на кмета Златко Живков  в село Горна Вереница водата ще се пуска по 2 часа на денонощие – от 8 до 10 сутринта. Режимът ще продължи до нормализиране на ситуацията с безводието. В съседното село Долна Вереница вода ще има също от 8 до 10 часа, но във високата част на селото ще е на нечетните дати от месеца, а в ниската – на четните.

Режим на водата е въведен и в други две села на община Монтана – Стубел и Липен. В Стубел вода има от 6 до 10 часа сутрин и от 18 до 21 часа вечер на четните дати от месеца, а в Липен – по същото време на нечетните дати.

Ограниченията са въведени по предложение на ВиК-Монтана заради намалелия дебит на някои от местните водоизточници. Те ще отпаднат щом започнат дъждове и ситуацията се нормализира, обявиха от общината в Монтана.