Внесоха в Общински съвет документите за депото

Вчера следобяд Инициативният комитет за произвеждане референдум за депото внесе документацията в Общински съвет. Това бе сторено в срок.
Шефката на съветниците Стойчева трябва да прати документите в МРРБ за установяване валидността на подписите. Документите ще се върнат в ОбС за насрочване на дата за референдума.
От Инициативния комитет уточняват, че броят на събраните подписи е достатъчен и съобразен с законодателството, дори са повече от изискващите се по Закон. 4 123 местни жители се подписаха за произвеждане на местен референдум.
Припомняме, че когато се установил проблем с подписката, тя била върната в Общински съвет. Председателката Силвия Стойчева по Закон трябвало да уведоми Инициативния комитет и да му върне подписката, за да бъдат отстранени неточностите. Тя и представители на местната администрация преработили файла, без да уведомят Инициативния комитет. Те получили неофициална информация от София, че подписката е върната в ОбС заради неточности. “Свързахме се със Стойчева и ни бе казано, че са преработили файла, за да ни улеснят. По силата на чл. 29 от Закона за прякото участие на гражданите в местната власт и местното самоуправление само Инициативният комитет има право да отстранява неточностите. От Общински съвет ни казаха, че не сме посочили телефонен номер, на който да ни намерят. Телефоните за контакти с Инициативния комитет са дадени на всяка бланка” – споделят от Инициативния комитет.