ВМА С НОВ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК

1506454-3-surgery

От днес, 01.07.2020 г., полк. доц. Димо Димов, д.м. заема длъжността заместник-началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване. В изпълнение на заповед на министъра на отбраната, той е назначен и за заместник-главен лекар на Въоръжените сили на България.

Полк. Димо Димов, който е и началник на Катедра „Медицина на бедствените ситуации”, бе официално представен пред останалите ръководители на звена във ВМА от генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

Полк. доц. д-р Димо Димов, д.м., e роден на 18 септември 1973 г. в гр. Сливен. Завършва „Медицина“ в МУ- София през 1997 г. В периода 1997-1999 г. работи като лекар-ординатор в Детско поликлинично отделение към Общинска болница-Дупница. Като военен лекар преминава през следните длъжности: младши лекар в медицинска служба на поделение № 26450 (1999-2002 г.), началник на медицинска служба на поделение № 34 420 (2002-2006 г.), лекар-ординатор в Научно-изследователска лаборатория (НИЛ) по медицина на бедствените ситуации (2006-2011 г.), началник на отделение „Медицина на бедствените ситуации” в НИЛ по медицина на бедствените ситуации (2011-2014 г.). От февруари 2014 г. оглавява лабораторията, а от началото на 2019 г. – новосъздадената Катедра „Медицина на бедствените ситуации“. Полк. доц. д-р Димов има специалности „Медицина на бедствените ситуации“ (2005 г.) и „Военна токсикология“ (2014 г.). Придобива образователна и научна степен „доктор“ придобива през 2012 г., а академичната длъжност „доцент“ заема от януари 2015 г. От 2017 г. е президент на Българския борд на Балканския военномедицински комитет.

Преминал е през редица допълнителни квалификационни курсове:

✔️Медицински аспекти на защитата срещу химическо оръжие (Иран, 2006 г.)
✔️Медицинско разузнаване (Германия, 2008 г.)
✔️Интензивна терапия на спешните състояния във вътрешната медицина” (2010 г.)
✔️Eurotox advanced toxicology course (2010 г.)
✔️Постекспозиционна профилактика на инфекциозните заболявания (2010 г.)
✔️Придобиване на педагогическа квалификация и научно-преподавателски опит (2011 г.)
✔️Military Medical Response in disaster management (2014 г.)
✔️WMD Crises Incident Management” (2014 г.), автор е в над 70 публикации, включително учебници и учебни пособия. Член на Българското дружество по военна медицина. Владее английски и руски език. Със заповед на министъра на отбраната от 1 юли 2020 г. е назначен за заместник-началник на ВМА по войсковото медицинско осигуряване.