Властимащите да внимават за терористи

От полицията изпратиха писмо до представителите на местната власт. В него те се подсещат да повишат вниманието си за терористи. Става дума за бдителност към общите помещения, ако се забележи подозрителен багаж, пакети,  съмнителна дейност по необичайно време, странни отпадъци, изоставени автомобили, паркирани за дълго време на необичайно място, да се внимава, ако се забележат снимки или видеозаписи на сгради, в това число копия от разписания за обществения транспорт, планове на инфраструктурата, пребиваване в близост до рискови обекти – хотели, ресторанти, барове, автобусни спирки. Към признаците за потенциална заплаха и опасност спадат също материали за направа на експлозиви, електрически устройства, военни и химически ръководства, необичаен брой телефонни апарати или сим карти. При наличие на посочените, трябва да се уведоми РУ – Самоков.

Уведомителното писмо е изпратено и до селските кметове.