ВиК дружествата трябва да следят за язовирите

Състоянието на язовир „Асеновец“, както и на други два язовира, които са с обем под 50 на сто –  „Ястребино“ и „Дяково“, беше обсъдено на днешния извънреден Координационен съвет по водите, свикан от екоминистъра Нено Димов.

По думите му ограниченото водоподаване от язовирите не може да реши дългосрочно проблема, затова усилията трябва да са насочени към намаляване на загубите на вода и подобряване на общественото водоснабдяване.

Министър Димов предупреди, че се обсъжда европейска директива, според която течовете трябва да бъдат сведени до под 23 процента.

На съвета е било решено при установяване на наличен обем под 50 процента на язовирите, използвани за питейно водоснабдяване или друго приоритетно водовземане като напояване, МОСВ да предприема мерки за ограничаване на потреблението за други цели – промишленост и енергетика, и др.

Координационният съвет е възложил на басейновите дирекции да отправят предписания към ВиК операторите да актуализират списъците със стопанисваните от тях водоизточници и да приведат разрешителните в съответствие с изискванията на Закона за водите.

В случай на ограничаване на водоподаването, ВиК операторите трябва да предприемат действия за преминаване към резервни повърхностни и подземни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, за които имат издадени разрешителни от съответните басейнови дирекции.

Преди дни пред сайта „Самоков инфо“ от ВиК – Самоков коментираха, че за язовир „Бели Искър“ отговаря „Софийска вода“. Дали имат застрашителен спад на язовира и очаква ли се и в Самоков воден режим – на тези въпроси все още отговор няма.