Бюджетът приет окончателно

На сесията на Общински съвет в четвъртък бе приет окончателен план и отчет за изпълнение на бюджета на Община Самоков за 2015 г.. Чрез решението се утвърди окончателния годишен план на бюджета за 2015 в размер на 32 920 013 лв.

Утвърден бе окончателния годишен план на инвестиционната програма и отчет на инвестиционните разходи за 2015 г. и окончателен разчет за инвестиционни разходи по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Взе се решение за утвърждаване на компенсирани промени в бюджет 2016, като се завиши сумата за закупуване на високопроходими автомобили за Общинското лесничейство. Гласувано бе отпускане на средства за закупуване на моторни триони. Предвиждат се и средства за закупуване на 2  храсторези. С 12 хил. лв. се увеличава функция „Здравеопазване” за закупуване на „Електромеханична платформа, сгъваема носилка-тип стол и гръбначна носилка за нуждите на МБАЛ”.