Български шевици тръгват по света с пътуваща изложба и дигитален учебник. Първа спирка – Самоков

Читалището по практическа история и занаяти в етнографския комплекс „Стария Добрич“ събра мотиви в Международния конкурс „Мотивът – основен елемент в българската шевица, пазещ родовата ни памет“. Конкурсът се проведе с подкрепата на община Добрич и в партньорство с Асоциацията на българите по света.

В рамките на конкурса бяха получени над 350 мотива. Участвали са майстори на везмото от различни краища на България и от традиционните български общности зад граница – Бесарабия (Украйна и Молдова), Таврия, Банат, Северна Добруджа. Везбени мотиви са изпратили и българи от САЩ, Русия, Азербайджан, Испания, Италия, Великобритания. Орнаментите от Възраждането до 40-те години на миналия век се вписват в традициите на различните етнографски области.

Колекцията най-напред бе представена в Добрич, от където тръгна по света. За Трети март тя пристигна в Градската художествена галерия „Проф. Васил Захариев“ в Самоков, при победителката в конкурса Ани Йовева.

Колекцията ще стигне и до румънския град Констанца. Желанието на организаторите на конкурса е маршрутът на българската шевица, като пазител на родовата памет, да премине през етнографските области, откъдето над 40 участници – читалища, неправителствени организации, землячески сдружения, са изпратили образци.

В Самоков изложбата ще остане до 16 март 2022 година.