БСП, ДСБ, Евророма, ДПС, БДЦ – ВМРО и „Самоковци за Самоков“ единодушно подкрепиха предложението за вдигане на данъците. Само Светлана Атанасова от Реформаторски блок и ГЕРБ бяха против увеличението на налога с 40%

Днес по време на сесията на Общински съвет бе дискутирана докладната записка на кмета за новите данъци. Според предложението на администрацията размерът на данък сгради се увеличава на 2/1000 върху  данъчната оценка. Близо час продължи дискусията, но данъкът ще бъде по-висок, не се чуха разумните предложения на ГЕРБ и Светлана Атанасова от Реформаторски блок. Съветникът Валентин Милушев от ГЕРБ пръв взе думата.

„ Кое налага това увеличение“ – попита Милушев. Кметът Георгиев заяви, че данъкът недвижими имот е  бил през 2000 година 1,5 промила, а през 2009г., когато е увеличен размерът на данъчните оценки,  се получило доста голямо увеличение и на данъците.  Оттогава досега не е пипан данък недвижими имоти.  Така намаляват постъпленията и с този данък влизат малко средства в Общината“ – поясни градоначалникът.

Съветникът Валентин Милушев от ГЕРБ припомни, че  през 2011г. данъците са увеличени драстично. “Сега, при това ново увеличение, което се планира, данъците се предвижда да се увеличат с близо 44%. Миналата година тихомълком бяха вдигнати данъците на автомобилите, хората разбраха, чак когато отидоха да плащат данъци. Вие съвсем избирателно давате информация на комисията в кои  общини, какъв е промилът на начислението. Аз мога да ви дам други примери. Много често се сравняваме с Банско, Сандански, Дупница, Кюстендил, проверете там какви данъци се плащат.  Според мен трябва първо да проверим в нашата собстена къща къде има резерви и да намалим тези необмислени разходи, за да може данъците на хората да не скачат толкова драстично. За мен това не е основание да гласуваме увеличение от 44% и да излезе, че общинска администрация не е виновна, а са виновни общинските съветници, които вдигат данъците. Нека стане ясно на хората, че Общински съвет гласува, а съветниците да внимават кой как гласува. И когато се прави разбор, да не се слагат всички съветници под един знаменател“ – заяви съветникът Милушев.

Светлана Атанасова от Реформаторски блок направи конкретно предложение. „Тази разлика презimg_07221 2016г. – 1,4 промила, през 2017г. – 2 промила е доста стресираща, защото означава около 40% вдигане на данъците.  И хората, и фирмите в нашата община нямат голям ръст в доходите. Затова моето предложение е да се изравнят с една община като Банско – столицата на зимните спортове, която също е планинска община. Там размерът на данъка е 1,5 промила. Моето предложение е вдигането на данъците в нашата община да не е така стресиращо и драстично, а да е по-плавно и предлагам да бъде 1,5 промила. Освен това данъците в нашата община не са толкова ниски, ние вдигахме данъците през 2012г. на един промил., 2013г. на 1,4 и като погледнах аз какво плащам, имам два наследствени апартамента – единият в центъра на Самоков, другият в центъра на София. За центъра на Самоков плащам общо 143лв., а в София – 130лв. , при това данък и такса смет – общо“ – подчерта Атанасова.“ Освен това жилището в София е с 20 квадрата по-голямо от това в Самоков“ – добави още Светлана Атанасова.

Съветникът от „Самоковци за Самоков“ Петър  Георгиев заяви: “Аз съм с две ръце за увеличението. Готов съм да ги дам тези пари, защото живея в тази община. Ще гласувам за“ – каза П. Георгиев.

Първо бе гласувано предложението на Светлана Атанасова размерът на данъка върху недвижимите имоти да е 1,5 /1000 върху данъчната оценка. Предложението не получи достатъчна подкрепа. Подкрепиха го Александър Кроснев – ГЕРБ, Александър Боев – ГЕРБ, Ангел Немов се въздържа, Антоанета Антонова – БСП – въздържала си, Антон Томов – отсъстваше, Бойка Михайлова – БСП – въздържа се, Борислав Филчев – БДЦ-ВМРО – въздържа се, Валентин Милушев – ГЕРБ – за, Васил Стоянов – Евророма – въздаржал се, Васил  Зашкев – ДСБ – въздържал се, Венета Галева – ГЕРБ – за, Георги Големинов – БСП  – против, Димитър Панев – „Самоковци за Самоков“ – въздъражал се, Емил Кривошиев – въздържал се, Иван Атанасов – ДПС – въздържал се, Ирена Гелова – за – ГЕРБ, Йордан Стоянов – БСП – въздържа се, Катя Янакиева – за – ГЕРБ, Любомир Борисов – БСП – въздържа се, Марияна Дренска – „Самоковци за Самоков“ – въздържа се, Мартин Мартинов – ДПС – въздържа се, Мая Христева –БДЦ – въздържа се, Николай Николов – БСП – въздържа се, Петър Георгиев – „Самоковци за Самоков – против, Светлана Атанасова – Реформаторски блок – за, Силвия Стойчева – БСП – против, Спас Коредев –  въздържа се, Стоимен Перфанов – против, Християн Попов – въздържа се.

Общо 7 бяха „За“, 4 „Против“ и 17 „Въздържал се“.

Бе гласувано и предложението на кмета Георгиев и администрацията. То получи 20 гласа “За”, 5 “Против” и 3 “Въздържали се”.  Предложението за увеличение на данък сгради с 40% бе прието.

Валентин Милушев от ГЕРБ обоснова вота си против увеличението на данъците така:  „Не може в тази община едни определени хора да плащат сметките на други хора. Колко плащат като данъци хората от Седми квартал /циганската махала/? Това е  увеличение от 40% и не съм съгласен с Петър Георгиев, че неговата сметка ще се вдигне само с 1лв. Хората от Седми квартал не плащат нищо, значи тези 40% не важат за тях“ – заяви Валентин Милушев.

„Самоковци точно преди изборите ще получат честитките си с новите по-високи данънци. За по-високите данъци гласуваха БСП, Евророма, ДПС, БДЦ и „Самоковци за Самоков“ – коментираха възмутено местни хора, научили вестта за увеличените налози.