Боровец се прекроява по модела шев и кройка на балтон към копче

Пак искат от съветниците да разрешат строителство върху общински имот в Боровец

„Бороспорт“ иска имот от общинска земя в курорта, обяснява, че ще прави нова станция. Ще се строи ли обект върху имота под сегашната станция? За какво ще се използва тя?“ – питат самоковци

На предстоящата мартенска сесия от съветниците отново се иска да дадат имот от Боровец. Докладната на кмета Вл. Георгиев отново е по постъпило заявление от „Бороспорт“ АД /собственост на „Мултигруп“/ за разрешаване изготвяне на Подробен устройствен план за изменение плана за регулация и застрояване на имот в квартал 29 в Боровец. Предвижданията на проекта за Подробен устроствен план са представени в мотивирано предложение на „Бороспорт“ АД.

В него се посочва, че до сграда на „Бороспорт“ , представляваща начална станция на четириседалковия лифт „Мартинови бараки“, трябва да се обособи нов имот. На него фирмата иска да направи „съоръжение за зимни спортове“. Имотът, който иска „Бороспорт“ е с площ 397 кв.м. До него от запад искат да се обособи пешеходна зона с обслужваща алея с усилена настилка. Посочва се още, че плътността на застрояване е до 80%, височината ще е до 10 метра. Заявлението е минало и през Експертния съвет към Общината и главният архитект Н. Клинчева е приготвила също докладана до съветниците.

„Бороспорт“ твърдят в писмото си до кмета и председателя на Общински съвет Стойчева, че не предвиждат на имота да правят заведения и паркинг, а само сгради за обслужване на станцията и път, осигуряващ достъп на специализирани коли. Както е известно, лифтът е строен през 1986г. на мястото на тогавашния ски влек котва.

Документите по проекта са изготвени от същия състав като за предишната сесия на Общински съвет – възложител на проекта е „Бороспорт“, а изпълнител – „Светгео“ ЕООД. Те посочват, че е предвидена подмяна на начална станция на лифта, като новата ще в рамките на искания нов имот. Интересно е също, че „Бороспрот“ посочва – „заложено е застрояването на имота да е свободно“.

Искането на „Бороспорт“ предизивика множество въпроси в съветниците и сред обществеността. „Шокиращо е, че е предвидено изграждане на начална станция на нов парцел. Какво ще стане със сегашната станция, за какво ще се използва, след като новата ще се прави на искания новообразуван имот?“ – питат съветници.

„Кой в Боровец получава така лесно имот след имот? „Бороспорт“ има имот за сегашната станция, иска още един за нова станция, така ли се прави бизнес с общинско имущество от големи инвеститори, както попита и на предишната сесия един съветник?“ – питат се самоковци.

„Пак ли хотел ще се прави под уж благороден предлог за реконструкция? Защо никой не казва каква ще е функцията на досегашната начална станция, нали тя също е на общински имот? Наемателите на къщички в Боровец, които сме от Самоков, ни гонят, а на други големи инвеститори като „Мултигруп“ се раздават имот след имот, защо? Така стана и с Боян Радев и с много други. Защо никой не погледне в резултат на тази политика на дарения на какво прилича Боровец? Има ли вид на курорт, към който има грижа на добър стопанин?“ – питат самоковци.

Имотът под сегашната станция е 213кв.м. – за какво ще се използват те?“ – задават си въпрос собственици на къщички в Боровец.

Както е известно, към четириседлковата въжена линия има ски гардероб със застроена площ 213кв.м. „От „Бороспорт“ казват, че ще реконструрират началната станция и четириседалката, а искат нов имот“ – това е доста неясно и смущаващо“ – коментира се в Самоков и Боровец.

Припомняме, че сходна докладна по заявление на „Бороспорт“ бе обсъждана на февруарската сесия. Тогава „Бороспорт“ поиска имот с площ близо четири декара. Чуха се различни мнения на съветници. Някои от тях в прав текст заявиха, че Боровец се раздава от общинска администрация на парче. „Никой не е против изграждането на лифт, не е ясно защо се обособява парцел за строеж“ – споделиха по време на сесията съветници. Силвия Стойчева – председател на Общински съвет, по време на сесията каза: “Смущава ме обстоятелството, че тук колеги говорят от името на инвеститора, говори главният архитект на Общината, а самите те нито на заседанието на комисията са идвали, нито в момента присъстват тук, за да защитят аргументирано защо Общинският съвет трябва да приеме такова решение. Защо е така – нека всеки сам да си направи извод“ – заяви Стойчева.

На сесията през февруари тази година 14 съветници гласуваха със „За“, „Въздържал се“ гласуваха11. Предложението не се прие.

„И друг път се е случвало съветници да гласуват такива нелепи решения, с които се взима от общински терени в Боровец. Все едно да се пришива балтон към копче“ – коментира се в Самоков. „Същестуващата начална станция на действащата четириседалка е 213 кв.м.“ – припомнят скиори. „Ако се даде този терен, каква ще е съдбата на заведенията в него, ще се премахнат ли“ – питаха се преди месец по повод предишнато проекторешение наематели на обекти в Боровец. Сред обектите са „Пицария Венеция“, „Черния тигър“ и други, съседни на тях.