Болногледачи получиха свидетелства за завършено обучение

Вчера управителят на МБАЛ-Самоков, д-р Красимира Ковачка, раздаде 18 свидетелства за професионална квалификация по професия“Болногледач“ – с придобита втора степен на професионална квалификация, специалност „Здравни грижи“. От болницата поясниха, че от 20.10.2017г. до 25.04.2018г., със срок на обучение шест месеца, е проведено обучение по професията болногледач за второ ниво, специалност „Здравни грижи“.

Проведени са 660 учебни часа, от които теоретично обучение 228часа по проект „Ваучери за заети лица” , обучения за заети лица по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Обучаваща институция е била ЦПО към КНСБ, а  преподаватели са били д-р Емилия Ангелова Хаджийска, д-р Светла Павлова Николова, д-р Ивалина Михайлова Трендафилова. От „МБАЛ-Самоков” са участавли 18 заети лица, които са на трудов договор в болницата, работещи като санитари, със  средна степен на образование.

В обучението са били включени следните 20180522_112333модули: икономика, предприемачество, здравословни и безопасни условия на труд, въведение в професията, правна рамка на здравеопазването, професионална и медицинска етика, основи и методи на социалната работа, управление на битови рискови и кризисни ситуации, анатомия, физиология и хигиена, общи грижи и обслужване на болния, социална работа и грижи за болния, хигиена на храненето, хигиена и дезинфекция и други.

„Тези обучения ги провеждаме вече няколко години. МБАЛ-Самоков има голям опит в тях и при наличието на други Европейски програми ще продължим да участваме с проекти за обучения, защото по този начин работещите в болницата придобиват квалификация. Освен това те ще могат да работят и извън болницата като болногледачи. В условията на здравната реформа това все повече става необходимо“ – заяви вчера д-р Ковачка по време на връчване на свидетелствата на завършилите обучението. „С тази квалификация вие ще можете да работите и в болницата, и при домашни условия. Благодаря на екипа, които проведе обучението“ – обърна се към завършилите д-р Красимира Ковачка.