Бобфестът част от Национален календар за култура

Бобфестът в Радуил, Чакъровите тържества и фестивалът в Говедарци „Дар от природата“ ще бъдат включени в Националния календар за Европейската година на културното наследство – оповестиха от общинска администрация.

Това дава право на фестивалите за използване логото на Европейската година за културно наследство на всички печатни материали.

В началото на 2018г., Община Самоков кандидатства с шест фестивала от културния си календар. Вчера бе получено потвърждение, че Чакъровите тържества, фолклорният фестивал „Дар от природата“ и „Бобфестаът“ са одобрени и включени в календара от събития, посветени на Европейската година на културното наследство.