Бели петна в Райово

 

От известно време в Райово цари смут. Спокойното битуване на селцето е нарушено от размирици с имоти. По думи на местни жители селската управа се разпорежда с имоти, отнемат се места за паша и се навлиза неправомерно в частна собственост. Схемата е по т.нар. „бели петна“, с които се бележат земи, които са ничии и не се обработват. Причина за интереса към тях вероятно е възможността за получаване на субсидии. Техниката за подобно облагодетелстване не е нова за страната ни. Райово обаче ще се окаже първото село, което се прочува с нея из Самоковско. Очаква се намесата на прокуратурата, а и на полицията, понеже скандалите вече прерастват в саморазправи. Преди известно време стана публично достояние информацията, че земеделци от Кюстендилско масово регистрират общински имоти като свои, за да получат субсидии от държавата. Престъпната схема бе разкрита след постъпило писмо в кметството на 19 септември. С него на общинската администрация бил даден достъп до страницата на ДФ „Земеделие“ за извършване на съответните справки. От информационната база данни станало ясно, че стотици имоти, собственост на Община Кюстендил, са регистрирани в системата за идентификация на земеделските парцели за 2012 г. и 2013 г..

Те били заявени от физически и юридически лица за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и получаване на субсидии за тях, без да имат правно основание за ползване.