Без екооценка за проекта за Ридо

На 16 септември ще се проведе обществено обсъждане на проекта за благоустройство и паркоустройство на парк Ридо. Проектът мина през Общински съвет, одобрен е от Министерство на земеделието и храните.

Според становище от РИОСВ проектът не се нуждае от изготвяне на екологична оценка. След общественото обсъждане предстои одобрение от ОбС – уточниха от Общината.

Предвижда се възстановяване на главните артерии на алейната мрежа, създаване на специализирана пътека на здравето, изграждане на нови второстепенни алеи, оформяне на допълнителни паркинг места, подмяна на парковите настилки, изграждане на зоните за отдих и детските игрови зони в съответствие с възрастовите групи на посетителите; внасяне на ново лесопарково обзавеждане.

Предвижда се и изграждане на спортно-туристически атракции като стена за катерене с четири повърхности с различна сложност и оформление и байк парк – съобщиха от общинска администрация.