Безводие в България. 315 хил. души са на воден режим. За язовир „Бели Искър“ отговаряла „Софийска вода“

snimka4-1024x576

Общо 315 хиляди души в България са засегнати от водни режими. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който беше извикан да обясни ситуацията с режима в Перник в Народното събрание.

Към момента нарушено водоснабдяване има в 17 области на страната, 40 общини, 12 града, 160 села. Освен Перник, на воден режим са Ловеч, Тетевен, Плевен, Добрич, Котел, Омуртаг и др. По думите на зам.-министъра в Перник режимът е закъснял, докато в другите градове е въведен навреме, заради местната Община. Общината въобще не е разгледала предложението на ВиК управителя за воден режим.

Според него най-сериозната алтернатива за водоснабдяване на Перник в момента е Владайският канал. По думите му той ще бъде привързан към яз. „Студена“ в рамките на следващия месец-месец и половина. Обсъждат се и варианти за алтернативно използване на близкото водохващане, което осигурява питейна вода за село Кладница.

Сред причините за кризата в Перник Нанков посочи старата водопреносна мрежа, заради която по думите му 75% от водата се губи преди да достигне потребителите. Затова се предвижда обновяването й в рамките на настоящия програмен период по оперативна програма „Околна среда“, тоест до 2021 г. Отделно в проекта е включено изграждането на нови четири алтернативи водоизточника и привързването им към водоснабдителната мрежа на Перник.

Заради кризата в Перник беше изслушан и министърът на околната среда Нено Димов, който каза, че за периода 2018-2019 г. ВЕЦ „Студена“ не е работил на енергиен режим и не е ползвал големи количества вода от язовира. По думите му с изменения на месечния график е преустановено подаването на вода за промишлено водоснабдяване към „Стомана Индъстри“ и Топлофикация „Перник“ от язовир „Студена“, за което двете дружества са уведомени да използват алтернативни източници от река Струма, за които имат комплексни разрешителни от 2010 г.

„Ежемесечно в графика за използване на водите от язовирите, язовир „Студена“ е единственият, за който се поставя условие за осигуряване на минимален допустим оток в реката след язовира и то само след осигуряване на вода за питейно-битово водоснабдяване, каза още Нено Димов. Лидерката на БСП Корнелия Нинова коментира:“Свиквайте да носите легени, има климатични промени“.

Язовир „Студена“ е единственият водоизточник за града. С близо 2,8 милиона кубически метра вода ще се спести на Перник и Радомир при осъществяване на инвестиционните проекти на ВиК Перник.

Заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков докладва, че ВиК предоставя ежедневни, десетдневни и месечни справки за водните количества в язовир „Студена“. Дружеството е изпълнил тези си задължения. Язовирът разчита основно на снеготопенето, обясни той. Той е с обем 25 милиона кубически метра. При 20 милиона кубически метра той прелива, стана ясно още от думите му.

МРРБ е извършило проверка след сигналите. Оказва се,че ВиК Перник е извършило почти всичко необходимо. Оказва се, че воден режим е трябвало да се въведе по места. Явно заради предизборната кампания кметовете отложили въвеждането му, по предположението на Нанков.

Кметът на Перник трябва да прецени кой е най-добрият воден режим за града. Над 90% са загубите на вода по ВиК мрежата на Перник, стана ясно още от доклада на Николай Нанков.

Авариите тази година във водния сектор на Перник са се увеличили двойно спрямо 2018. Над 2700 аварии има тази година, по думите на Нанков. Нужна е цялостна подмяна на ВиК мрежата на Перник.

От 18 ноември 2019 г. започна воден режим в региона. Той обхваща Перник и Батановци. Обхванати от водния режим са селата Голямо Бучино, Люлин, Дивотино, Мещица, Витановци, Ярджиловци, Богданов дол, Черна гора и Лесковец. Водният режим засяга около 60 000 души.