Банки в надпревара да дадат заем на Общината

Тази седмица се проведе заседание на комисията по възлагане на обществена поръчка за избор на банка, от която да бъде изтеглен кредит в размер на 2 млн. лв. за реализиране на проекта„Крайречна зона” и за внедряване на мерки за енергийна ефективност в община Самоков.

Пет банки са подали документи – казаха от Общината. Комисия с председател Даниела Йончева, гл. счетоводител на Общината, отвори фирмената документация. Комисията излезе със становище, че и петте банки са с изрядни документи и се допускат до втори етап на поръчката, когато ще бъдат разгледани ценовите оферти.