БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА: ДЕМОНИЧНИТЕ СВЕТИЦИ

Untitled-1

художествено-документален филм. Дължина: 57 мин., година на производство: 2020 г. Продуцент: Sim Stone Studio, сценарист и режисьор: Цветан Симеонов, камера: Пламен Зангаров, Светослав Гонев, постпродукция: Александър Карамитев