Багери дълбаят Драгушинско

До институциите ще бде подаден сигнал за изкопни дейности в местности на село Драгушиново. Очаква се отговор на въпросите кой копае в местностите „Балабанката“, „Белата чешма“ и други, има ли разрешение и т.н. За подобна дейност има подадени сигнали в Басейнова дирекция по повод изкопни дейности в територията на „Натура“ в близост до Широки дол.