Ателие на млади художници ще има в стария съвет

Съветниците разрешиха на художничката Маргарита Жорова Кьосева-Вълкова-председател на Сдружение с нестопанска цел „Ателие Артиста”да ползва общинско помещение в сградата на стария  съвет. Ще бъде сключен договор за отдаване под наем на общинско помещение с площ 52,00 кв.м., на ІІ ет. със срок на действие 5. Наемателят се задължава да заплаща месечна наемна цена 0,50 лв./кв.м./мес. без ДДС/същата е определена съгласно решение на ОбС-Самоков № 453/2000 г./, както и всички консумативни разходи, свързани с ползването на общинското помещение, разходите за ел. енергия, вода,отопление и др./ по разкрити собствени партиди към съответните ведомства, а при невъзможност за разкриването на партиди – да заплаща същите в Община Самоков, изчислени по методика.