Асфалт и ремонт

Продължава асфалтирането по селата – припомнят от общинска администрация. Ще се асфалтират улици в Бели Искър, Поповяне и Ковачевци. В Алино се прави вътрешен водопровод. Ще бъдат подменени тръбите на около 1 км от мрежата.
Общината почиства банкети покрай пътища – четвъртокласна пътна мрежа. Както е известно, Община Самоков закупи багер, който се използва за поддържане на банкетите на четвъртокласните пътища и за улици. Дейността се извършва с мулчер, за който бяха отпуснати средства от общинския бюджет с решение на съветниците.