Антон Тодоров: „Бесепарски „вещества“ като Кирил Добрев държат ВЕЦ-овете и създават проблеми с водата?

768x432

Бившият депутат Антон Тодоров публикува във „Фейсбук“ следното мнение.

Бесепарски вещества държат ВЕЦ-овете на България. И създават проблеми с водата, нооо.. виновна е ГЕРБ.

Но на никой не му хрумва да разрови кой стои зад повечето ВЕЦ-ове в България, които вече са създали потенциални бомби с водата в различни райони на страната.

Давам един знаков пример – ВЕЦ Пирин Ват 1 на р. Места. Съсобственик е…зам.председателят на БСП Кирил „DM“Добрев. Официално депутатът от БСП Кирил Добрев е декларирал само участие с 55% в Пирин Ват ООД, собственик на ВЕЦ Топлика. Но чрез подставени лица той контролира и ВЕЦ Флеш и фирмата за търговия с ток Тера Кап ООД.
През рибния проход на ВЕЦ Пирин Ват 1 не минава капка вода. Отстрани протича десетина литра в секунда, но някой е сложил незаконен улей и ги краде. Тази вода отива в някакво каналче неизвестно къде – най-вероятно за някой от частните малки рибарници при вилите надолу.
Няма как откраднатото водно количество да бъде измерено.

Иначе, държавата плаща на преференциални цени по над 270 000 лева годишно за електричество от „официалната“ му ВЕЦ.
„ВЕЦ „Топлика“, собственост на фирма „Пирин Ват“ ООД, е с инсталирана мощност 988 кВт. Преференциалната цена, определена от КЕВР за изкупуване на произведената от ВЕЦ “Топлика“ електроенергия до нетното специфично производство-НСП е 112, 48 лв. Мвтч. НСП е 2500 часа“. Антон Тодоров посочва във фб и изкупените количества електроенергия, както и стойността й по години.