Антон Дончев: Ние сме на кръстопът между светлината и мрака

Писателят Антон Дончев е новият почетен доктор на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“.  Той получи званието на тържество, посветено на Деня на народните будители.
В словото си академик Дончев отбеляза, че днес съзнанието на всеки от седемте милиарда земляни се е превърнало в кръстопът на двата пътя – на доброто и на злото, на светлината и на мрака, на духовното и на материалното.

„Двете посоки се борят във всяко съзнание и душа, а човешкото съзнание е тясна арена“, каза Антон Дончев и допълни, че големият въпрос днес е кой е пътят за спасението на човешката душа.

Според него пътят може да се избере, като се тръгне по стъпките и следите на народните будители, които повече от век преди подписването на Европейската харта за правата на човека са приели и провъзгласили правото на достойнство за главна цел на човешкия живот.