Александър Дунчев от Продължаваме промяната отново е пуснал призив до земеделското министерство да спре нагласен търг за дървесина

Депутатът от Продължаваме промяната Александър Дунчев е пуснал призив до Министерството на земеделието да спре нагласен търг за дървесина. Той трябвало да бъде в полза на голяма фирма с регистрация от 2007 година. Това съобщи самият той в социалната мрежа Facebook.Ако това бъде изпълнено, ще бъдат спасени 500 000 лева на горското стопанство в Гърмен, обясни Дунчев. Търгът трябва да се проведе на 31 май по електронен път. Той е за продажба на прогнозни количества скъпа строителна дървесина от обект 2220-МТ на ДГС Гърмен в размер на 2903 м3 с начална цена 297 097 лева или около 100 лв./м3, но с условие до конкурса да бъдат допуснати единствено „местни търговци“.

В общината има само няколко фирми, които разполагат с мощности за преработката на тези количества дървесина, което ограничава конкуренцията значително, особено предвид постъпилите сигнали в „Продължаваме промяната“ /ПП/, че върху повечето фирми се оказва натиск да не участват в търга.

В същото време, в доклад до НС към проекто-решение с вх.№ 47-254-02-56/04.05.2022 г., подкрепен вече от близо 100 малки фирми, е представен анализ, който показва, че продажбата на дървесина с ограничение за участие само на „местни търговци“ води почти винаги до търгове без наддаване и съответно до продажбата на нулева цена от средно 100 лв./м3 в ДГС Гърмен, докато при малкото на брой общи търгове без ограничения продажната цена след наддаване при истинска конкуренция стига до 250-300 лв./м3.

„Следователно, ако не се вземат мерки от държавата, има риск от близо 95% чрез провеждането на електронния търг за обект „2220-МТ“ с ограничително условие за „местни търговци“ горското стопанство да допусне потенциална загуба от близо половин милион лева!! Т.е. още половин милион към онези 37 милиона лева, загубени в началото на годината със сходни монополни, антиконкурентни и корупционни схеми“, посочва още Дунчев

Източник: Искра бг