Акционерите за Супер Боровец пак не се явиха

За пореден път се провали заседанието на Общото събрание на акционерите на Супер Боровец. Завчера трябваше да с обсъждат важни финансови въпроси, касаещи интересите на Самоков, но отново не се събра необходимият кворум. Следващата среща е насрочена за началото на месец декември.