Актуализираха бюджетната прогноза на постъпленията в хазната

На вчерашната сесия на Общински съвет беше одобрена актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, която включва справката за прогнозния размер на приходите от данъка върху таксиметров превоз на пътници, прогноза за намерения за поемане на задължения, прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори.

Приходите от местни дейности са планирани на базата на реалистична оценка и след подробен анализ на събираемостта им през предходните четири години – уточниха от Общината. Планираните разходи за местни дейности за периода 2017 – 2019 година са в съответствие с размера на реалната оценка на планираните собствени приходи и трансфери от други бюджети, като не е допуснато планирането на разходи, за които няма обезпечени постъпления – казват още от общинска администрация.

Прогнозирани са бъдещи плащания по два проекта: „Подмяна на уличното осветление в 26 населени места на територията на община Самоков“ и „Благоустрояване на крайречна градска зона” .

Гласувания бяха средства в размер на 7 500 лв. за подмяна на пирамидата на въжения комплекс към Цари Мали град.

4 720 лв. бяха отпуснати връзка с изпълнението на подготвителни дейности по одобрен проект на Община Самоков пред Агенцията за хора с увреждания за изграждане на асансьор в бившия партиен дом. Целта е осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания до библиотеката „Паисий Хилендарски” и Художествената галерия.

Гласувани бяха 100 хил. лв. за ремонтни дейности в Зала «Самоков» и за подпомагане на Баскетболния клуб «Рилски спортист» в участието му като носител на Купата на България за 2016 г. в състезание под егидата на ФИБА – Европа – новосъздадената «Баскетболна шампионска лига на Европа» с участието на отбори от 31 страни. 48 хил. лв. от тези средства ще бъдат използвани за закупуване на многофукционална информационна система за спортна зала, 16 хил. лв. ще бъдат разходвани за реклама на Общината и с останалите ще бъдат реализирани различни дейности във връзка с подобряване на игрището в залата, журналистическата трибуна и др.