Актуализирана транспортна схема

cropped-wallpaper-1266599

Съветниците взеха решение на сесията си миналия четвъртък за актуализирана транспртна схема. 

На основание ЗМСМА, чл.8, ал.4 от Наредба №2/15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена то Министерство на транспорта и съобщенията и протоколи от 12.10.2020 и 15.10.2020 год., с цел оптимизиране на общинската транспортна схема, Общински съвет-Самоков утвърди следните промени в общинската транспортна схема:

ГРАФИК – РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия Самоков-Продановци-Райово-Самоков

 

Час на тръгване от Самоков Час на тръгване от Продановци посока Райово Час на тръгване от Райово Час на тръгване от Продановци посока Самоков
06.30 06.40 06.50 7.00
07.05

пътува само в учебни дни

07.15 07.30

до ОУ”Авкс. Велешки”

07.40
07.20 07.30 07.40 7.50
09.40 09.50 10.00 10.10
12.05 12.40 12.15 12.50 13.00 13.10
12.15

от ОУ”Авкс. Велешки”

пътува само в учебни дни

12.25 12.30

до ОУ”Авкс. Велешки”

12.40
13.40 13.50 14.00 14.10
15.10 15.20 15.30 15.40
16.45 16.55 17.05 17.15
17.40 17.50 18.00 18.10
18.05

от ОУ”Авкс. Велешки”

пътува само в учебни дни

18.15 18.30 18.40
19.10/з/ 19.20 19.30 19.40
20.10/л/ 20.20 20.30 20.40

 

ЗАБЕЛЕЖКА:В празнични и почивни дни се изпълняват определени часове.

Става:

ГРАФИК – РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия Самоков-Продановци-Райово-Самоков

Час на тръгване от Самоков Час на тръгване от Продановци посока Райово Час на тръгване от Райово Час на тръгване от Продановци посока Самоков
06.30 06.40 06.50 7.00
07.20

Изпълнява се само в учебни дни

07.30

до ОУ”Авкс. Велешки” и НУ”Ст. Доспевски”

07.20 07.30 07.40 7.50
09.40 09.50 10.00 10.10
12.40 12.50 13.00 13.10
14.00 14.10 14.20 14.30
15.10 15.20 15.30 15.40
16.45 16.55 17.05 17.15
17.40 17.50 18.00 18.10
19.10 19.20 19.30 19.40

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подчертаните часове не се изпълняват в празнични и почивни дни.

 

  1. В график-разписанието на автобусна линия Самоков-Говедарци-Самоков

Било:

ГРАФИК – РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия Самоков-Мала църква-Маджаре-Говедарци-Самоков

 

Час на тръгване от Самоков МАРШРУТ Час на тръгване от Говедарци
06.45
07.20
07.45 през Мала църква 08.30
08.15 до Мальовица 09.00
09.45 през Мала църква 10.15
10.30 през Мала църква 11.00
11.15 до ВПД-Говедарци 11.45
12.05 само в учебни дни 12.30
12.45 през Мала църква 13.15
13.50 през Мала църква 14.20
15.00 през Мала църква 16.30
16.15 до Мальовица 17.00
17.10 17.45 през Мала църква 18.30
18.10 през Мала църква
19.10 през Мала църква

ЗАБЕЛЕЖКА:В празнични и почивни дни се изпълняват само подчертаните часове.

Става:

ГРАФИК – РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия Самоков-Мала църква-Маджаре-Говедарци-Самоков

 

Час на тръгване от Самоков МАРШРУТ Час на тръгване от Говедарци Час на тръгване от Мальовица
06.30
07.20
8.00 през Мала църква 08.30
09.15 до Мальовица 10.15 9.55
11.15 през Мала църква 11.45
12.45 през Мала църква 13.15
13.50 през Мала църква 14.20
15.30 до Мальовица 17.10 16.50
17.45 през Мала църква 18.15
19.10 през Мала църква 19.30

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подчертаните часове не се изпълняват в празнични и почивни дни.

 

  1. В график-разписанието на автобусна линия Самоков-с.Бели Искър-Самоков:

 

 

ГРАФИК – РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия Самоков-Бели Искър-Самоков

 

Час на тръгване от Самоков Час на тръгване от Бели Искър
06.30 06.50
07.10 07.20
09.40 10.00
11.10 11.30
13.40 14.00
15.10 15.30
16.50 17.10
17.40 18.00
19.10 19.30

 

ЗАБЕЛЕЖКА:В празнични и почивни дни се изпълняват само подчертаните часове.

 

 

Час на тръгване от Самоков Час на тръгване от Бели Искър
06.30 06.50
07.10 07.20
09.40 10.00
11.10 11.30
13.40 14.00
15.10 15.30
16.50 17.10
17.40 18.00
19.10 19.30