Адвокат Вададжийска влезе в Управителния съвет на туристите от Самоков

Преди дни Туристическото дружество в Самоков проведе отчетно-изборно събрание. Сайтът ни научи, че е имало само едно изказване, което е продължило …цели три минути. Според присъствали на събранието, причината е в неудобните въпроси в изказването от Славка Чивтовска.

„Процедурата бе нарушена още със започване на отчетно-изборното събрание на Туристическо дружество „Рилски турист“ – Самоков, защото бе обявено за 10 часа, а се отложи с един час. Бяха избрани Управителен съвет и Контролен съвет“ – споделиха присъствали на събранието.

Управителният съвет ще избере председател на дружеството. Вероятно Марияна Илиева ще запази поста си за поред път, вече 15-та година.

По процедура всяка година се прави отчет на дейността и се приема бюджет за следващата година.

„Получи се омагьосан кръг още със започване на събранието, защото мандатната комисия трябваше да докладва законно ли е, след като един час бе отложено, поради неявяване на половината от членовете, които имат право да гласуват. Това не се случи. Марияна Илиева обяви дневния ред на събранието, предложи да се избере председател и протоколчик, хората гласуваха, без да се знае какъв е кворумът. Започна изборът на комисии, също без яснота, назначиха се преброители и започна изборът на комисии, включително Комисия за нов Управителен съвет “ – разказаха ни туристи.

В досегашния Управителен съвет са били Марияна Илиева – председател, Иванка Стефанова – юрист, Иван Чаушев – наемател и собственик на 45% от бирария „Малина“ – в  Боровец, Павел Танинчев – наемател на хижа „Седемте езера“, Александър Дормишев, Теменужка Попова – води счетоводната  отчетност на дружеството, Йорданка Караджичкова – пенсионерка. От тях били преизбрани Марияна Илиева, Иванка Стефанова, Танинчев, Чаушев,  Павел Танинчев, Дормишев. Новите попълнения са адв. Вададжийска, Людмил Япраков, Ани Манчова – технически секретар на дружеството.

След като се избрали с по 70 и няколко гласа членовете на комисията, Славка Чивтовска се обявила против. „Бях против, защото нямаше против и въздържали се, а всички 77  – както се обявиха, че са присъстващите в момента, разлика нямаше. Това ми направи впечатление, даже започнах изказването си, с това, че е нарушена процедурата. Мандатната комисия трябваше предварително да е свършила работата, да следи за спадащ кворум при гласуването. В началото мандатната комися не си свърши работата. По отношение на доклада – всичко беше завоалирано. Единственото изказване по докладите на Контролния съвет и на Управителния съвет, беше моето. Никой друг не посмя да се обади. Въпросите ми бяха свързани с това какви са съдебните дела, които води дружеството, има ли спечелени, има ли преведени суми, защото преди няколко години един от двамата счетоводители беше подведен под отговорност. Другите въпроси ми бяха защо в отчета по бюджета има преразход на перото „Граждански договори“ и защо от 2014г. нарастват предвидените суми за граждански договори, при положение, че бюджетът се запазва същият. Отговорът беше завоалиран от Марияна Илиева, че нещо се начислявало в края на годината. За един преразход за хонорари, на суми, които получават,  да кажеш, че се начислява в края на годината и затова се получава така…За изказване ми дадоха три минути и предложих да се постави на гласуване, но членската маса бе достатъчно пасивна, не можах да поставя всичките си въпроси – казаха ми – “Свърши времето”. Винаги съм подкрепяла Марияна Илиева, тя има много положителни качества за председател, лошото е, че работи вече за своите интереси. Фактът, че изгониха Кирил Рунтов преди години от „Шумнатица“, там работеха и майка й, и брат й, и съпругът й. Най-фрапиращото беше, че искаха да ме изключат от дружеството, защото поставих неудобни въпроси, свързани с парите на дружеството и увеличеният бюджет за граждански договори” – сподели с болка Славка Чивтовска.

Както е известно, те е на 76 години, състезател е по ориентиране. В дружеството е от 1991г., била е и председател на Контролния съвет. „С други колеги туристи, като Чешмеджиев, искахме председателят да се избира от Общо събрание, предлагахме да се направят промени в Устава, но това не се случи“ – сподели още Славка.

Очакваме мнението и становището на Марияна Илиева, за да го публикуваме.